Kto bol milosrdný Samaritán?

(čítanie na 2 minúty)

Jeden z najznámejších príbehov Biblie

je z Matúšovho evanjelia z 10 kapitoly. Je tak známy a inšpirujúci, že bol námetom mnohých umeleckých diel slávnych umelcov.

Pozeráte sa na niektoré z nich: dve diela svetoznámeho majstra Rembrandta Van Rijna, prípravná kresba ktorú urobil k definitívnej olejomaľbe milosrdného muža pre ktorého bol BLÍŽNYM CUDZINEC ležiaci na jeho ceste z Jeruzalema do Jericha. Ďalším je holandský slávny portrétista Frans Hals a bláznivý imresionistický maliar Vincent van Gogh, ktorý bol istý čas kresťanským misionárom v baníckej oblasti v južnom Belgicku. Nádherné vizualizácie ponúkajú precítený obraz  tejto skutočnosti.

Príbeh rozpráva sám Ježiš svojim poslucháčom medzi ktorými nechýbali znalci zákona, ľudia reprezentujúci ELITU vtedajšieho náboženstva. Jeden z nich nechtiac vyprovokuje Ježiša k rozprávaniu fiktívneho príbehu, ktorý sa zrejme nikdy nestal. Kladie mu totiž “nevinnú” otázku:

…a kto je môj blížny,

akoby fakt nevedel odpoveď. Tá otázka je však dobrá, pretože sa pýta na podstatu náboženstva. Je rovnako aktuálna aj dnes, kedy si ľudia s veľkou záľubou stavajú múry medzi svojim a cudzím, v snahe ochrániť si to svoje a nedať ani len nahliadnuť do svojej “záhrady blahobytu”. Dnešné múry sú vysoké dva metre a sú z betónu. Kto je vlastne náš blížny? Na túto otázku sme odpovedali skutkom, keď sme zakladali Centrum pomoci bezdomovcom – SAMARITÁN. Vtedy sa rozhodlo niekoľko ľudí ODDELIŤ zo svojho v prospech “cudzích”.

Niekoľkokrát prečo?

  • rozhodli sme sa začať zdieľať so svojho dostatku –  s tými, ktorí majú nedostatok
  • rozhodli sme sa nemoralizovať a nesúdiť tých ľudí – ale sa im snažiť nezištne pomôcť aspoň malou mierou
  • malou mierou znamená: poskytnúť im to najzákladnejšie potreby k denno-dennému životu – jedlo, oblečenie, obuv, hygienu, prikrývky, a niekoľkým aj nocľah  v zime
  • poskytnúť im aj spirituálne povzbudenie ktoré sa týka hodnoty ich života, ktorá rokmi života na ulici upadá
  • hlavnou motiváciou nám je pohľad Ježiša Krista na dôležitosť pomoci človeku v núdzi. Ježiš stojí na ich strane a vyzýva nás urobiť to isté!
  • Pridajte sa k nám. Akákoľvek POMOC je dôležitá. Môžu to byť zdanlivo malé veci: darované šaty alebo malá suma poslaná na podporu tejto práce.

malby-motivu-samaritana