Bez týchto ľudí by to nešlo

(čítanie na 2 minúty)

Jednotlivec nedokáže urobiť to, čo viacerí spolu.

Práca s ľuďmi na okraji je dlhodobá a náročná. Dlhodobá preto, že mnohí sú na ceste “dole” už roky. Muž okolo päťdesiatky, hovorí, že je na ulici 19 rokov. Nepredstaviteľné! Tak dlho prežiť v stave extrémnej núdze je istý druh “hrdinstva”. Preto je nerealistické očakávať  “rýchle” zmeny. Naši ľudia neočakávajú rýchle zmeny, ani netrvajú na zmenách. Majú “svätú” trpezlivosť s nešťastím týchto tulákov. Naším spoločným krédom je: NESÚDIŤ ICH! Kto z nás vie pravú príčinu ich dnešného stavu.

Kiež by bolo viacej takých ľudí ako Anka, Vlado, Peťo, Darinka, Juraj, Eli, Pali, Michal, Daniel, Pepe… ľudí, ktorí pozerajú na svet očami realistu ale súcitne a obetavo. So zaujatím pre akúkoľvek formu pomoci. Spolu hľadáme svoje miesto v tejto službe. Každý vie niečo iné, má iný DAR, a ten sa snaží ponúknuť k službe. Ženy napečú, vyperú, triedia šaty – muži opravia, vymaľujú, pozháňajú práčky, sušičky, sporáky.

Aj táto služba má svoje širšie zázemie:

Sponzori a finanční podporovatelia, ľudia ktorí síce nestoja “v prvej línii” ale v “tylovom zabezpečení… posielajú svoje prostriedky, bez ktorých by sa nedali kúpiť potrebné veci, potraviny, káva, čaj… potom kuchárky – celý tím žien a mužov. Niekedy varia celé skupinky ľudí. Dohodnú sa na praktickom kresťanskom cvičení – pri sporáku, škrabaní zemiakov a varení hŕstkovej chutnej polievky s klobásou… potom darcovia šiat, ktorých pribúda, triediči šatstva, obuvi, spodného prádla…

ludia-zp-samaritana1

A potom sú tu oni. Ľudia BEZ DOMOVA. Tiež ochotní pomáhať. Nám i sebe navzájom. Hovoríme im naši pomocníci. Nahodia si zástery a roznášajú jedlo svojim druhom. Pekné! Učia sa byť užitoční. Za pochvalu a malý proviantný prídavok. Poutierajú, pozametajú, upracú a idú svojou cestou. Dobrá pomoc a spolupráca. Vidieť v nich šikovných a nápomocných ľudí. To ich povzbudzuje a pozdvihuje ich hodnotu. Z tohto beznádejného DNA života.

nasi-pomocnici