(čítanie na 3 minúty)

Veľké RESUMÉ = VEĽKÉ poďakovanie!!!

5 rokov služby projektu Centra pomoci bezdomovcom je za nami.
Žiada sa urobiť malú historickú rekapituláciu:

1.etapa:

Toto dielo sa rodilo veľmi nenápadne. Ktosi doniesol prebytočné šaty. Zbierka rástla a zopár, doslova  niekoľko ľudí sa rozhodlo začať ich triediť a raz týždenne vydávať v suterénnych priestoroch. Boli to manželia Peter a Anka a spolu s nimi Darinka. Neskôr sa striedali aj ďalší ľudia v nehostinných, vlhkých suterénnych priestoroch zborového centra. Výdaj bol v bojových podmienkach. Nikto nezabezpečoval bezpečnosť, preto dochádzalo často k stretom s opitými a agresívnymi bezdomovcami. To bol hlavný dôvod, prečo to táto prvá vlna dobrovoľných služobníkov čoskoro skončila.

Veľká vďaka začínajúcim na tomto bojisku. Peter, Anka, Darinka

2.etapa:

Neodradilo nás to. Situácia nás dotlačila k rozhodnutiu, aby sa podmienky zlepšili. Presunuli sme celý sklad do suchšieho a práve zrekonštruovaného suterénu. Dokončili sme sociálnu bunku: WC a sprchový kút a malú príručnú kuchynku. Pridali sa aj ďalší pomocníci a výdaj sa rozšíril na dva dni. Vďaka ľuďom ako Daniel, Dáša, Pali, Peťo, Jakub a ďalší, začala nová etapa v našej novej výdajni šiat a obuvi. Potreba hygienickej očisty mnohých bezdomovcov  nás viedla k spusteniu sprchovacej prevádzky. Začali sme pridávať aj suché balíčky s paštékou a chlebom.

Veľká vďaka všetkým vám, ktorí ste išli až na hranicu “vyhorenia” v tejto namáhavej službe: Daniel, Dáša, Pali, Peťo, Jano, Jakub, Vlado, Valika, …a ďalší

3.etapa:

Začíname v jedálni s výdajom jedla, ktoré nám uvaria ochotné domáce kuchárky. Jedáleň sa nám “ušla” po skončení prenájmu výdajne zdravotníckych potrieb. Padla nám “z neba” do lona a cirkevný zbor dal súhlas na užívanie.

Vďaka Vám predsedníctvo a presbyterstvo Evanjelického cirkevného zboru v Košiciach.

Otvorením  jedálne zavádzame nový režim. Bezpečnostné opatrenia, zvýšenie požiadaviek na bezproblémovú a nekonfliktnú prevádzku. Je to nevyhnutné z dôvodu, že chceme, aby naši klienti, ktorí za službu neplatia, prejavovali voči darcom a obsluhe aspoň bazálnu slušnosť a úctu tým, že prídu na výdaj triezvi a budú slušní a pokojní. Zabezpečuje to tzv. “filter na bráne”. Daniel, Vlado, Juraj, Peťo – sú starší a rešpekt budiaci chlapi, ktorí na opätku otočia každého HRDINU posilneného nadmierou alkoholu. Vyhneme sa tak zbytočným konfliktným situáciám pri výdaji a v našej jedálni vládne pokoj a pohoda.

Vďaka Vám “chlapci na bráne”, Daniel, Vlado, Juraj, Peťo…

4.etapa:

DNES sme dobre zorganizovaným charitatívnym staromestským výdajným miestom. V utorok a štvrtok začíname hygienou 4-6 vopred zapísaných klientov. O 16.00 “prefiltrujú” chlapci na bráne prvých 25 ľudí, ktorí si umyjú ruky a zasadnú k stolu. Na úvod si vypočujú krátku duchovnú úvahu o hodnote ich života v Božích očiach. Je dôležité pozdvihnúť ich upadnuté JA a povzbudiť ich, aby šli ďalej a hľadali svoj lepší život. Naši stravníci dostanú hrnček teplého čaju so sladkým, alebo syrovým rožkom, ako skromné predjedlo. Čaj zahreje najmä v zime a čerstvé rožky z pekárne VAMEX v Košiciach chutia výborne.

Vďaka vám za tento dar VAMEX-áci!!!

Nasleduje porcia chutnej domácej, hustej a výživnej polievky. Podľa vyjadrení našich jedákov nikde v meste nepodávajú takú hustú a výživnú!? Po polievke nasleduje dobrá čierna káva. Donedávna sme vyprevádzali našich klientov aj suchým balíčkom s paštékou. Financií však nemáme nadostač na všetko, preto čakáme na ďalších ochotných podporovateľov. Počas prvej smeny sú ľudia, ktorí boli zapísaní na výdaj šiat vyvolávaní službou, aby zišli do suterénneho skladu a vybrali si potrebné oblečenie a obuv. Tento výdaj precízne evidujeme, aby nedochádzalo k zneužívaniu. O 17.00 sa celý turnus zopakuje s ďalšou 25-člennou skupinou, ktorá už nedostáva šaty – iba jedlo. Spolu tak obslúžime cca 50 ľudí.

Veľká vďaka patrí všetkým kuchárkam, ktoré doma, na sporáku, alebo v našej mikrokuchynke v CPB varia z vlastných surovín. Vďaka vám Valika, Janka, Jolka Aďka, Ajka, Milka, Laci a Silvia, Daniel, Vlado, Dáša, Samko, Dušan…Robíte to skvele!!!

5.etapa:

Do nášho “interného tímu” sa pribúdajú Anka, Vlado, Michal a “Pepe”. Sú to dobrovoľníci ale ich pomoc je citeľná. Pridávame tretí výdajný deň. STREDU.

V ďaka sponzorovi, ktorý sa rozhodol sám zaplatiť uvarenie polievky na stredu v nemenovanej košickej reštaurácii. Je vždy výborná! Vďaka Karol!

Cieľom tohto príspevku bolo Veľké poďakovanie, Nebolo by však kompletné, keby sme neskončili aspoň krátkym zoznamom, všetkých, ktorí podporujú túto službu núdznym v tylovom  zabezpečení – pravidelným posielaním finančných prostriedkov na túto službu:

Veľká vďaka Fero a Marek, Gabi, Vlado, Erika,  a ďaľší, ktorých mená budeme stále dopĺňať,  za pravidelné a verné posielanie financií. Vedzte, že bez vášho daru by naša milosrdná ruka bola veľmi krátka. Vďaka.

Ak vás tento zoznam ľudí zapojených do projektu SAMARITÁN inšpiroval –
pridajte sa aj VY. Staňte sa súčasťou tejto siete DOBROČINNOSTI!
Aj zdanlivo malý dar – je DAR, ktorý môže pomôcť.
Každé ďalšie očko tejto siete zväčší jej záchranný akčný rádius.

Ďakujeme v mene ľudí bez strechy nad hlavou

Všetci SAMARITÁNCI