malence

(čítanie na 1,5 minúty)

Mallence Bart-Williams

na berlínskom TEDx, jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vystihla podstatu toho, akým spôsobom Západ udržuje systém vykorisťovania bohatej Afriky.

Mallence sa narodila v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Je spisovateľka, filmárka a módna návrhárka s nemeckým a Sierra Leonským občianstvom. Študovala ekonómiu a financie v Paríži, Singapure a Veľkej Británii. Dnes žije na celom svete, prevádzkuje čisto prírodný kozmetický podnik v Hongkongu a je zakladateľkou a kreatívnou riaditeľkou FOLORUNSHO, kde pracuje s deťmi ulice v Sierra Leone.

Vzhľadom k jej nemecko -sierraleonským koreňom vníma seba ako most spájajúci dva diametrálne odlišné svety. Jej pozadie jej umožňuje vidieť kreatívne riešenia spoločných problémov. V rámci troch rokov prevádzky, jej kolektív vzal deti bez domova z ulíc a umiestnil do škôl, vyvinuli teniskové a odevné kolekcie, vydali knihu a dokument ich príbehu, a uskutočnili umelecké výstavy v Berlíne, New Yorku, Paríži a Miami. Vďaka jej práci s FOLORUNSHO, spája kultúrny kontrast, ktorý umožňuje ľuďom zdieľať ich myšlienky, prijať opatrenia a dosiahnuť výsledky. Celé vystúpenie si môžete pozrieť na tomto linku:

http://www.youtube.com/watch?v=xOrJqbcS_KA

Téma spravodlivého spravovania zdrojov planéty je stará ako ľudstvo. Akurát v dobe dynamického rozvoja vedy, priemyslu, technológií najmä v západnom vyspelom svete vyvstáva otázka spravodlivého prerozdeľovania a užívania zdrojov planéty ako do neba volajúca a kardinálna téma ľudstva. Bohatí žijú na úkor chudobných, vyspelé kapitalistické krajiny vykorisťujú chudobný tretí svet až do nepredstaviteľných rozmerov. Dokumentárny seriál pátrajúci po príčinách chudoby na svete si kladie otázku: až aký veľký ZISK je fér? Skúma pozadie švajčiarskej nadnárodnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá podnikaním v oblasti ťažby a spracovania drahých kovov, konkrétne medených baní v Afrike. Dokumentárny film Prečo chudoba – Ukradnutá Afrika mapujúci celý príbeh švajčiarskej nadnárodnej spoločnosti nájdete na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=ztb2rx5oQxI