Azylové nocľahy:

V jesennom a zimnom čase od 1.októbra do konca mája
Príchod: o 19.00 večer – odchod o 9.00 ráno

Podmienka: triezvy, bez alkoholu, nekonfliktní a schopní prebývania v komunite viacerých.

4-6 azylanti v jednej suterénnej vykurovanej miestnosti
so samostatným sociálnym zariadením (WC a umývadlo)

Azylantov vyberáme podľa dlhodobej bezkonfliknej histórie, prednosť majú tiež ochotní pomôcť pri odpratávaní snehu v zime
a udržiavaní poriadku v ubytovacej jednotke a v areáli dvora. Pri príchode do areálu vykonávame meranie alkoholtesterom.

748