Komunitné centrum

Ľudia sú naším prostriedkom, nástrojom a potenciálom.

Nie peniaze, stratégie, granty a projekty. Tie boli, sú a budú až sekundárnym prostriedkom nášho života a služby.

PREČO?

Z jednoduchého dôvodu. Inšpirovaní ranými kresťanskými obcami, ktoré boli sebestačné zdieľaním a delením všetkých zdrojov pretože sa považovali za skutočnú RODINU.
Nebola to cirkev ako – BOHOSLUŽBA –  kde ľudia spolu sedia v laviciach kostolov a modlitební, spievajú a modlia sa.
Bola to cirkev – KOMUNITA – ktorá hľadá ľudí v problémoch, prijíma ich a štedro sa zdieľa s nimi.
Tvorí tak tú Kristovskú, ľudskú, filantropickú dostredivú KOMUNITU v strede ktorej je sám KRISTUS.

Otvorenú – a preto prijímajúcu.

Štedrú – a preto dávajúcu.

Milosrdnú – a preto uzdravujúcu.

Dá sa to aj DNES? Nie je to ľahké, ale chceme to tak.

zbc-dvor1Komunitné centrum ARCHA

je finálna podoba vízie spojenia všetkých našich projektov a aktivít v staromestskej lokalite dvora na Zvonárskej 23, ktorá sa pomaly, prirodzene, postupne stáva realitou.

Voľnočasové klubovne,
CRC -CrossRoadClub mladých,
TEEN-klub,
MAMI-klub
a CPB Samaritán

už dnes tvoria zázemie pre stretávanie sa a aktivity mnohých ľudí. Postupne chceme rekonštruovať aj priestory obidvoch nádvorí na externé ihrisko a oddychovú zónu priamo v srdci mesta. Otvoriť krízové poradne, sociálne a vzťahové vzdelávacie centrum. Školu filantropie a kresťanskej praktickej ETIKY a DOBROČINNOSTI.
Dolné nádvorie už aj v súčasnosti slúži na outdoorové aktivity mládeže a rôzne grill-párty našich menších spoločenstiev. Jeho dokončením na oddychovo-relaxačnú zónu sa vhodne rozšíria možnosti využitia exteriérov celého KOMUNITNÉHO CENTRA najmä v letných mesiacoch.