Komunitné centrum

Ľudia sú naším prostriedkom, nástrojom a potenciálom.

Nie peniaze, stratégie, granty a projekty. Tie boli, sú a budú až sekundárnym prostriedkom nášho života a služby.

PREČO?

Z jednoduchého dôvodu. Inšpirovaní ranými kresťanskými komunitami, ktoré boli sebestačné zdieľaním a delením všetkých zdrojov pretože sa považovali za skutočnú RODINU.
Nebola to cirkev ako – BOHOSLUŽBA. Bola to cirkev – KOMUNITA – ktorá žije spolu a je OTVORENÁ zdieľať sa so svojím potenciálom, prijímať ľudí v problémoch a pomáhať im.
Tvorí tak ľudskú, filantropickú dostredivú KOMUNITU v strede ktorej prebýva a slúži sám KRISTUS.

Otvorenú – a preto prijímajúcu.

Štedrú – a preto dávajúcu.

Milosrdnú – a preto pomáhajúcu.

Dá sa to aj DNES? Nie je to ľahké, ale chceme to tak.

zbc-dvor1Komunitné centrum 

je stále sa naplňujúca podoba vízie spojenia všetkých našich projektov a aktivít v staromestskej lokalite na Zvonárskej 23.

Voľnočasové klubovne:
CRC – CrossRoadClub mladých,
TEEN-klub,
MAMI-klub
Diakonia ECAV Košice
OZ Útočište – bezpečný priestor pre tvoj život
a CPB – Centrum pomoci bezdomovcom Samaritán

už dnes tvoria zázemie pre stretávanie sa a aktivity mnohých ľudí. Postupne plánujeme využívať aj priestory obidvoch nádvorí na oddychovú zónu priamo v srdci mesta. Už dnes je to sociálne a vzťahové centrum spolu s dvomi dobročinnými organizáciami zameranými na pomoc ľuďom v núdzi v duchu kresťanskej praktickej ETIKY a DOBROČINNOSTI.
Dolné nádvorie už aj v súčasnosti slúži na outdoorové aktivity mládeže a rôzne grill-párty našich menších spoločenstiev. Jeho dokončením na oddychovo-relaxačnú zónu sa vhodne rozšíria možnosti využitia exteriérov celého KOMUNITNÉHO CENTRA najmä v letných mesiacoch.