Closeup portrait of hands joining each other isolated on white background

(čítanie na 1,5 minúty)

www.utociste.sk

Súrodenci, priatelia, podporovatelia,

naša malá charitatívna služba sa dožila 5 rokov.

Výzva, ktorú práve čítate, je prvým pokusom o osobné oslovenie širšej základne ľudí, za celých čas našej existencie. Mala by splniť trojaké poslanie:

1/dať do Vašej pozornosti novosprístupnenú stránku nášho združenia – Útočište. Tu nájdete podrobné informácie o našej službe ale i témy o živote našej komunity, jej význame, pohľady na cirkev a spoločnosť. Šírte, prosím, tento link www.utociste.sk ďalej svojim priateľom a blízkym.

2/chceme odovzdať poďakovanie všetkým podporovateľom, ktorí formou pravidelných finančných darov, alebo občasnou podporou verne udržiavajú túto službu naďalej funkčnou. Ďakujeme Vám v mene tých, ktorým spoločne pomáhame.

3/v poslednom rade je výzvou a pozvaním pre Vás ďalších, aby ste sa pridali k tejto podpore a stali sa súčasťou našej služby milosrdenstva.

Prečo?

Našou spoločnou víziou je rozvíjať projekt do podoby celotýždennej stredomestskej výdajne jedla, šiat a obuvi pre žobrákov a bezdomovcov v našom meste, avšak momentálne prostriedky nám nestačia na udržanie celej nevyhnutnej prevádzky. Je tomu tak preto, že počet podporovateľov poklesol a mesačný rozpočet na všetky činnosti sa dostáva do mínusu. Náš projekt SAMARITÁN vždy fungoval na báze dobrovoľného zdieľania sa ľudí žijúcich v dostatku – s tými, ktorí sa ocitli v nedostatku základných potrieb. Žiaľ, tento stav tu bude stále…

 Stále viac si uvedomujeme, že pravidelná celoročná služba núdznym ľuďom potrebuje širokú a stabilnú základňu podporovateľov. Bez peňazí sa robiť nedá, pretože je o materiálnej podpore a zdieľaní – našich zdrojov – s ľuďmi na okraji.

Sú to ľudia, ktorí si celý svoj osobný majetok nosia v jednej igelitke a žijú v žalostnom stave, pod holým nebom. Podobajú sa na Biblického Lazára sediaceho pred domom boháča, často sú tiež obsypaní vredmi, chorí a podvýživení. V roku 2016 sme boli svedkami úmrtia piatich z nich.

 Nechceme sa pozerať na túto biedu a ignorovať ich údel tak, ako boháč v Ježišovom podobenstve. Prosím Vás, zvážte svoj podiel na tejto službe a robme ju spolu: tí, ktorí stoja v prvej línii, za výdajnými pultami a pri výdaji jedla, spolu s tými – ktorí ju podporujú v jej tyle.

Dopredu ďakujeme za Váš záujem a podporu.
Nech Vás Boh vedie a požehnáva!

za celý tím SAMARITÁN:
Ľubo Badiar, Daniel Kobyľan, Dáša Badiarová, Vlado Imlej, Michal Imlej, Peter Vojta

Náš účet: IBAN: SK33 11 0000 0000 262 771 7397

(Pomocou tejto službe je akýkoľvek finančný dar. Z dlhodobého hľadiska nám pre lepšie plánovanie rozpočtu pomôže pravidelný mesačný príspevok. Prosíme, dajte nám vedieť vaše rozhodnutie podporovať túto službu na mail: lubomir.badiar @gmail.com. Pre vašu informáciu budeme pravidelne zverejňovať náš mesačný rozpočtový balík pre informovanie našich podporovateľov. Ďakujeme!)