Sv.Alžbeta Uhorská – patrónka nášho mesta

Žijeme v meste s výnimočnou históriou:
jeho patrónkou je sv. Alžbeta Uhorská,
dcéra uhorského kráľa Ondreja II.

Každé mesto má svoj “Genius loci”, ducha miesta, histórie, významnej udalosti.
Košický dóm, centrálna stavba nášho mesta, monumentálna gotická katedrála,
nesie meno patrónky chudobných, ženy vznešeného rodu, ktorá opustila bohatý
a zabezpečený život šľachtičnej a vedená svojím srdcom,
obetavo až do konca slúžila tým najchudobnejším a najbiednejším.

Alzbeta Uhorska

Narodila sa 7. júla 1207 buď  v Bratislave alebo v Sárospataku, vtedajších kráľovských sídlach. Prvé štyri roky prežila na uhorskom kráľovskom dvore  v Prešporku (dnešnej Bratislave) so svojou mamou Gertrúdou Meránskou, manželkou Ondreja II. z rodu Arpádovcov, pochádzajúcou z Bavorska.

V rokoch 1224 a 1225 zasiahla Durínsko katastrofálna neúroda, po nej prišlo obdobie veľkého hladu a biedy. Alžbeta otvorila kniežacie sýpky a rozdávala zásoby zo svojho hradu chudobným. Pre chorých postavila nemocnicu, kde sama ošetrovala pacientov.

V meste Marburg nad Lahnom v roku 1229 založila nemocnicu Svätého Františka z Assisi a začala nosiť sivý habit. Nemocnici venovala celý svoj podiel dedičstva. Nechala si pri nej zriadiť chudobný byt podľa františkánskej tradície. Ďalšie roky žila v chudobe a službe chorým, nechýbalo jej nič a bola šťastná.

Ďalej pokračovala v skutkoch milosrdenstva, ktoré neprerušila ani počas ťažkostí. Pomáhala v celom okolí mesta. Ženám a deťom, núdznym, bedárom, ľuďom s duchovnými problémami. Ako uvádzajú jej služobnice, z ktorých tie najvernejšie nasledovali aj spôsob jej života, Alžbeta vedela ošetrovať chorých a nemocných, hoci ako ženu kráľovského pôvodu ju nik tejto zručnosti neučil.

Alžbeta Uhorská zomiera ako 24-ročná, 17. novembra 1231.
Za svätú ju vyhlási pápež Gregor IX. už štyri roky po jej smrti. 

 

Bolo by úžasnou skutočnosťou,
keby sa Košice stali mestom dobročinnosti,
známymi v širokom okolí ako komunita ľudí
napodobňujúcich patrónku svojho mesta
sv. Alžbetu Uhorskú v skutkoch
solidarity, súcitu a milosrdenstva. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *